07.12.2015

XII 2015 r - budynek B - zalanie posadzki garażowej i przygotowanie do wykonania stropu. Równocześnie w budynku A trwają nadal prace wykopu.

07.12.2015

XI 2015 - prowadzone prace wykopów

07.12.2015

XI 2015r. = wykonanie ścian szczelinowych

28.10.2015

W dniu 31 X 2015r. biuro sprzedaży będzie nieczynne.

09.09.2015

09-09-2015 Trwają prace związane z budową fundamentów oraz ścian szczelinowych

09.09.2015

01 -09 rozpoczęcie budowy

21.08.2015

sierpień 2015r. - rozpoczęcie prac budowlanych. Na terenie inwestycji trwają prace przygotowawcze: ustawiane dźwigi

16.06.2015

15 czerwca 2015 roku projektowane budynki otrzymały numery porządkowe od Alei Wilanowskiej 31 i 33

28.05.2015

Teren ogrodzony, przygotowany pod budowę, wyposażony w niezbędne media, ochraniany. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę nr 125_MOK_2015 zmieniające ostateczną decyzję nr 795/2011. Zgromadzono środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. W końcowej fazie uzgodnień inżynieryjno-logistycznych z Generalnym Wykonawcą. Projekt gotowy do sprzedaży mieszkań.